Rok szkolny 2017/2018

Kadra nauczycielska » Rok szkolny 2017/2018


mgr Ewa Puzio- Dyrektor szkoły, pedagog, WDŻ
mgr Joanna Mierzwa- j. polski
mgr Fabian Fink- historia, wychowanie fizyczne
mgr Bożena  Derengowska - edukacja wczesnoszkolna, informatyka
mgr Marzena Drozd - edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja
mgr Monika Kamińska- religia, technika, biblioteka
mgr Lidia Sadecka- edukacja wczesnoszkolna, plastyka
mgr Krystyna Berduła- logopedia, przyroda, chemia, biologia
mgr Marta Trałka - zajęcia świetlicowe
mgr Małgorzata Majowska- wychowanie przedszkolne 
mgr Magdalena Cisło- n-l wspomagający, rewalidacja
mgr Zbigniew Kurlej- j. angielski
mgr Elżbieta Kata- matematyka
mgr Piotr Szmal- informatyka
mgr Artur Kril- fizyka
mgr Beata Kril- geografia
mgr Anna Kaczewska - j. niemiecki
mgr Magdalena Kędzierska- muzyka
mgr Elżbieta Żak -doradztwo zawodowe
 lic. Natalia Szewczyk - n-l wspomagający, rewalidacja